Abivahendikeskus annab laenutusse Kõnnisimulaatori PIO